YNNI CAMPUS AR GYFER BYWYD GWELL

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae heriau ym maes ynni wedi dod yn fwyfwy llym a chymhleth o ran y defnydd o adnoddau sylfaenol ac allyriadau llygryddion.Ynni clyfar yw'r broses o ddefnyddio dyfeisiau a thechnolegau ar gyfer effeithlonrwydd ynni wrth hyrwyddo ecogyfeillgarwch a lleihau costau.

Mae RENAC Power yn wneuthurwr blaenllaw o Wrthdroyddion On Grid, Systemau Storio Ynni a Datblygwr Atebion Ynni Clyfar.Mae ein hanes yn ymestyn dros fwy na 10 mlynedd ac yn cwmpasu'r gadwyn werth gyflawn.Mae ein tîm Ymchwil a Datblygu ymroddedig yn chwarae rhan ganolog yn strwythur y cwmni ac mae ein Peirianwyr yn ymchwilio'n gyson i ddatblygu ailgynllunio a phrofi cynhyrchion ac atebion newydd gyda'r nod o wella eu heffeithlonrwydd a'u perfformiad yn gyson ar gyfer y marchnadoedd preswyl a masnachol.

Mae gwrthdroyddion RENAC Power yn darparu cynnyrch uwch a ROI yn gyson ac maent wedi dod yn ddewis a ffefrir i gwsmeriaid yn Ewrop, De America, Awstralia a De Asia, ac ati.

Gyda gweledigaeth glir ac ystod gadarn o gynhyrchion ac atebion, rydym yn parhau i fod ar flaen y gad o ran ynni Solar gan ymdrechu i gefnogi ein partneriaid i fynd i'r afael ag unrhyw her fasnachol a busnes.

TECHNOLEGAU CRAIDD RENAC

DYLUNIAD Gwrthdröydd
Mwy na 10 mlynedd o brofiad proffesiynol
Dylunio topoleg electronig pŵer a rheoli amser real
Grid Aml-Wledydd ar God a rheoliadau
EMS
EMS integredig y tu mewn i'r gwrthdröydd
PV hunan-ddefnydd mwyaf posibl
Symud llwyth ac eillio brig
FFR (Ymateb Amlder Cadarn)
VPP (Gwaith Pŵer Rhithwir)
Yn rhaglenadwy yn llawn ar gyfer dyluniad wedi'i addasu
BMS
Monitro amser real ar gell
Rheoli batri ar gyfer system batri LFP foltedd uchel
Cydlynu ag EMS i amddiffyn ac ymestyn oes batris
Diogelu a rheoli deallus ar gyfer system batri
IoT ynni
Trosglwyddo a chasglu data GPRS a WIFI
Data monitro yn weladwy trwy'r We ac APP
Gosod paramedrau, rheoli system a gwireddu VPP
Llwyfan O&M ar gyfer pŵer solar a system storio ynni

CERRIG MILLTIR RENAC

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017