اینورترهای روی شبکه
سیستم ذخیره سازی انرژی مسکونی
سیستم ذخیره سازی انرژی C&I
دیوار باکس
ابر انرژی هوشمند
بنر

ابر خورشیدی تیتان

Titan Solar Cloud مدیریت سیستماتیک O&M را برای پروژه های خورشیدی بر اساس فناوری اطلاعات زیادی، کلان داده و محاسبات ابری ارائه می دهد.

راه حل های سیستماتیک

Titan Solar Cloud داده‌های جامعی از پروژه‌های خورشیدی، از جمله داده‌های اینورتر، ایستگاه هواشناسی، جعبه ترکیب‌کننده، ترکیب‌کننده DC، رشته‌های الکتریکی و ماژول را جمع‌آوری می‌کند.

سازگاری با اتصال داده ها

Titan Cloud قادر است اینورترهای برندهای مختلف را با سازگاری با قراردادهای ارتباطی بیش از 40 برند اینورتر در سطح جهان متصل کند.

هوشمند O&M

پلتفرم ابر خورشیدی Titan، O&M متمرکز، از جمله تشخیص هوشمند خطا، موقعیت یابی خودکار خطا و O&M چرخه بسته و غیره را تحقق می بخشد.

مدیریت گروه و ناوگان

این می تواند مدیریت O&M ناوگان را برای نیروگاه های خورشیدی در سراسر جهان محقق کند و همچنین برای پروژه های خورشیدی مسکونی خدمات پس از فروش مناسب است.می تواند سفارشات خدمات را به تیم خدمات در نزدیکی محل خطا ارسال کند.

ابر مدیریت انرژی RENAC

بر اساس فناوری اینترنت، سرویس ابری و کلان داده، ابر مدیریت انرژی RENAC نظارت سیستماتیک نیروگاه، تجزیه و تحلیل داده‌ها و O&M را برای سیستم‌های انرژی مختلف برای تحقق حداکثر بازگشت سرمایه ارائه می‌کند.

راه حل های سیستماتیک

ابر انرژی RENAC جمع‌آوری داده‌های جامع، نظارت بر داده‌ها در نیروگاه خورشیدی، سیستم ذخیره‌سازی انرژی، نیروگاه‌های گازی، هزینه‌های برق الکتریکی و پروژه‌های بادی و همچنین تجزیه و تحلیل داده‌ها و تشخیص خطا را انجام می‌دهد.برای پارک های صنعتی، تجزیه و تحلیل مصرف انرژی، توزیع انرژی، جریان انرژی و تجزیه و تحلیل درآمد سیستم را ارائه می دهد.

عملیات و نگهداری هوشمند

این پلتفرم O&M متمرکز، تشخیص هوشمند خطا، موقعیت‌یابی خودکار خطا و چرخه بسته. O&M و غیره را انجام می‌دهد.

عملکرد سفارشی

ما می توانیم توسعه عملکرد سفارشی را با توجه به پروژه های خاص ارائه دهیم و مزایای مدیریت انرژی مختلف را به حداکثر برسانیم.