ഓൺ-ഗ്രിഡ് ഇൻവെർട്ടറുകൾ
റെസിഡൻഷ്യൽ എനർജി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം
സി&ഐ എനർജി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം
വാൾബോക്സ്
സ്മാർട്ട് എനർജി ക്ലൗഡ്
ബാനർ

ടൈറ്റൻ സോളാർ ക്ലൗഡ്

LoT, ബിഗ് ഡാറ്റ, ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്നിവയുടെ സാങ്കേതികവിദ്യയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സോളാർ പ്രോജക്റ്റുകൾക്കായി ടൈറ്റൻ സോളാർ ക്ലൗഡ് ചിട്ടയായ O&M മാനേജ്മെന്റ് നൽകുന്നു.

വ്യവസ്ഥാപിത പരിഹാരങ്ങൾ

ടൈറ്റൻ സോളാർ ക്ലൗഡ് ഇൻവെർട്ടറുകൾ, കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം, കോമ്പിനർ ബോക്സ്, ഡിസി കോമ്പിനർ, ഇലക്ട്രിക്, മൊഡ്യൂൾ സ്ട്രിംഗുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ ഉൾപ്പെടെ സോളാർ പ്രോജക്ടുകളിൽ നിന്ന് സമഗ്രമായ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നു.

ഡാറ്റാ കണക്ഷൻ കോംപാറ്റിബിലിറ്റി

ആഗോളതലത്തിൽ 40-ലധികം ഇൻവെർട്ടർ ബ്രാൻഡുകളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കരാറുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത ബ്രാൻഡ് ഇൻവെർട്ടറുകൾ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ടൈറ്റൻ ക്ലൗഡിന് കഴിയും.

ഇന്റലിജന്റ് ഓ ആൻഡ് എം

ടൈറ്റൻ സോളാർ ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം, ഇന്റലിക്ജന്റ് ഫോൾട്ട് ഡയഗ്നോസിസ്, ഫോൾട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് പൊസിഷനിംഗ്, ക്ലോസ് സൈക്കിൾ O&M മുതലായവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്രീകൃത O&M തിരിച്ചറിയുന്നു.

ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഫ്ലീറ്റ് മാനേജ്മെന്റ്

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സോളാർ പ്ലാന്റുകൾക്കായുള്ള ഫ്ലീറ്റ് O&M മാനേജ്‌മെന്റ് ഇതിന് സാക്ഷാത്കരിക്കാനാകും, കൂടാതെ വിൽപ്പന സേവനത്തിന് ശേഷമുള്ള റെസിഡൻഷ്യൽ സോളാർ പ്രോജക്റ്റുകൾക്കും ഇത് അനുയോജ്യമാണ്.തകരാർ സംഭവിച്ച സ്ഥലത്തിന് സമീപമുള്ള സേവന ടീമിന് സേവന ഓർഡറുകൾ അയയ്‌ക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും.

റെനാക് എനർജി മാനേജ്മെന്റ് ക്ലൗഡ്

ഇന്റർനെറ്റ്, ക്ലൗഡ് സേവനം, ബിഗ് ഡാറ്റ എന്നിവയുടെ സാങ്കേതികവിദ്യയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, RENAC എനർജി മാനേജ്‌മെന്റ് ക്ലൗഡ് വ്യവസ്ഥാപിത പവർ സ്റ്റേഷൻ നിരീക്ഷണം, ഡാറ്റ വിശകലനം, പരമാവധി ROI സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വിവിധ ഊർജ്ജ സംവിധാനങ്ങൾക്കായി O&M എന്നിവ നൽകുന്നു.

വ്യവസ്ഥാപിത പരിഹാരങ്ങൾ

RENAC എനർജി ക്ലൗഡ് സമഗ്രമായ വിവര ശേഖരണം, സോളാർ പ്ലാന്റിലെ ഡാറ്റ മോണിറ്ററിംഗ്, ഊർജ്ജ സംഭരണ ​​സംവിധാനം, ഗ്യാസ് പവർ സ്റ്റേഷൻ, EV ചാർജുകൾ, കാറ്റാടി പദ്ധതികൾ, ഡാറ്റ വിശകലനം, തകരാർ രോഗനിർണയം എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നു.വ്യാവസായിക പാർക്കുകൾക്കായി, ഇത് ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം, ഊർജ്ജ വിതരണം, ഊർജ്ജ പ്രവാഹം, സിസ്റ്റം വരുമാന വിശകലനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശകലനം നൽകുന്നു.

ഇന്റലിജന്റ് ഓപ്പറേഷനും മെയിന്റനൻസും

ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം കേന്ദ്രീകൃതമായ O&M, ഫൗട്ട് ഇന്റലിജന്റ് ഡയഗ്‌നോസിസ്, ഫൗട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് പൊസിഷനിംഗ്, ക്ലോസ് സൈക്കിൾ.ഒ&എം തുടങ്ങിയവ തിരിച്ചറിയുന്നു.

കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഫംഗ്ഷൻ

നിർദ്ദിഷ്‌ട പ്രോജക്‌റ്റുകൾക്ക് അനുസൃതമായി ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കിയ ഫംഗ്‌ഷൻ വികസനം നൽകാനും വിവിധ എനർജി മാനേജ്‌മെന്റിൽ പരമാവധി പ്രയോജനങ്ങൾ നേടാനും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും.