66666
banner
banner (1)
banner3333
banner

RENAC HAKYNDA

“RENAC Power” “On Grid Inverters”, “Energiýa saklaýyş ulgamlary” we “Smart Energy Solutions” döredijisi.Biziň ýazgylarymyz 10 ýyldan gowrak dowam edýär we doly baha zynjyryny öz içine alýar.Biziň bagyşlanan gözleg we ösüş toparymyz kompaniýanyň gurluşynda möhüm rol oýnaýar we in Engineenerlerimiz, ýaşaýyş we täjirçilik bazarlary üçin netijeliligini we öndürijiligini yzygiderli ýokarlandyrmagy maksat edinýän täze önümleri we çözgütleri täzeden dizaýn edýärler we synagdan geçirýärler.

Ulgam çözgüdi
 • ESS üçin birmeňzeş dizaýn
 • PCS, BMS we Cloud platformasy üçin toplumlaýyn çözgütler
 • EMS we Bulut platformasy birnäçe ssenariýany birleşdirýär
 • Energiýany dolandyrmagyň doly çözgütleri
 • Hünärment
 • Elektronika boýunça 20+ ýyllyk tejribe
 • Dürli energiýa dolandyryş ssenarileri üçin EMS
 • Öýjük derejesine gözegçilik we batareýada diagnoz
 • Has çeýe ESS çözgütleri üçin IOT we bulut hasaplamasy
 • IER GOWY HYZMAT
 • 10+ global hyzmat merkezleri
 • Global hyzmatdaşlar üçin hünär okuwy
 • Bulut platformasy boýunça netijeli hyzmat çözgütleri
 • Web we programma arkaly uzakdan dolandyryş we parametr sazlamasy
 • HOWPSUZ we Ygtybarly
 • 50+ Halkara şahadatnamalary
 • 100+ içerki berk synag
 • Bulut gözegçiligi we ulgamda we önümlerde diagnoz
 • BOM, LiFePO4 we metal CAN batareýa öýjüklerinde berk saýlama
 • Energiýa saklaýyş ulgamy

  A1-HV seriýasy

  RENAC A1-HV seriýaly birmeňzeş ESS gibrid inwertory we ýokary woltly batareýalary iň ýokary gezelenç netijeliligi we zarýad / çykaryş tizligi üçin birleşdirýär.Ansat gurnamak üçin bir ykjam we ajaýyp birlige birleşdirildi.
  Köpräk oka
  A1 HV seriýasy
  F E A T U R E S
  6000W GÖRNÜŞ / AISRATMAK BAHASY
  EMS INTEGRATED, VPP GARŞY
  Giňeldilen ammar
  IP65 RATED
  'GURMAK we Oýun etmek' GURNAMASY
  WEB & APP arkaly SMART MANAGEMENT
  N1 HL seriýasy N1 HL seriýasy
  Energiýa saklaýyş ulgamy

  N1-HL seriýasy we Turbo L1

  N1 HL seriýaly gibrid inwertor, ýaşaýyş çözgüdi üçin ESS-e öwrülýän Turbo L1 batareýa ulgamy bilen bilelikde işleýär.Öý eýelerine artykmaç gün öndürilişini islän wagtyňyz saklamak, tygşytlamagy köpeltmek we öçürilen ýagdaýynda goşmaça ätiýaçlyk güýji bermek arkaly hasam öňe gitmäge mümkinçilik berýär.
  EMS INTEGRATED, KÖP IŞLER MODULLARY
  N1 HL seriýaly gibrid inwertor integrirlenen EMS, öz-özüňi ulanmak, wagt sarp etmek, ätiýaçlyk nusgasy, FFR, uzakdan dolandyrmak, EPS we ş.m. ýaly birnäçe iş rejelerini goldap biler we dürli amaly ssenariýalara laýyk gelýär.
  VPP GARŞY
  RENAC gibrid inwertory wirtual elektrik stansiýasy (VPP) re underiminde işledilip bilner we mikro set hyzmatyny hödürläp biler.
  METAL ALUMINUM KASSY BILEN ÇAGYRYP biler
  RENAC Turbo L1 batareýasy, uzak ömri we howpsuz işlemegi üpjün etmek üçin alýumin örtükli metal CAN öýjüklerini ulanýar.
  Içerki we daşarky enjamlary guruň
  Turbo L1, howadan ýeterlik gorag bilen daşarda guruljak IP65 derejesine eýe.