Grid inwertorlary

 • R3 Pro Series

  R3 Pro seriýasy

  RENAC Pro seriýaly inwertor esasanam ýaşaýyş we kiçi täjirçilik taslamalary üçin niýetlenendir.Ykjam dizaýny bilen inwertor ýeňil we gurmak aňsat.Iň ýokary netijelilik 98,5%.Ösen dizaýnly howa çalşygy ulgamy bilen, inwertor ýylylygy tygşytly bölüp bilýär.

 • R1 Macro Series 副本

  R1 Makro seriýasy 副本

  RENAC R1 Makro seriýasy ajaýyp ykjam ululygy, giňişleýin programma üpjünçiligi we apparat tehnologiýasy bilen bir fazaly grid inwertorydyr.R1 Makro seriýasy ýokary netijeliligi we synpda öňdebaryjy, az sesli dizaýny hödürleýär.

 • R3 Max Series

  R3 Maks seriýasy

  Renac R3 Max Series 120-150 kWt üç fazaly seriýaly inwertor has çeýe konfigurasiýa shemasy bilen üpjün etmek üçin 10/12 MPPT dizaýnyny kabul edýär.Her setiriň iň ýokary giriş tok 13A-a ýetýär, kuwwat öndürmek üçin ýokary güýçli modula ajaýyp uýgunlaşdyrylyp bilner.
  Sazlama Bluetooth arkaly aňsatlyk bilen amala aşyrylyp bilner.Akylly IV egrilik funksiýasy, Gijeki SVG funksiýasy, O & M-ni aňsatlaşdyrýar.

 • R3 Plus Series

  R3 Plus seriýasy

  RENAC R3 Plus seriýaly inwertor orta we uly göwrümli täjirçilik taslamalary, esasanam uly söwda üçekleri we ferma zawodlary üçin amatlydyr.Bu aralyk, iň ýokary netijeliligi 99.0% we taslamanyň eýeleri üçin uzak möhletleýin girdeji we girdeji gazanmak üçin ösen topologiýa we innowasiýa dolandyryş tehnologiýasyny ulanýar.

 • R3 Pre Series

  R3 deslapky seriýasy

  R3 Pre seriýaly inwertor esasanam üç fazaly ýaşaýyş we kiçi täjirçilik taslamalary üçin niýetlenendir.Ykjam dizaýny bilen, R3 Pre seriýaly inwertor öňki nesilden 40% ýeňil.Öwürmegiň iň ýokary netijeliligi 98.5% -e ýetip biler.Her setiriň iň ýokary giriş tok 13A-a ýetýär, kuwwat öndürmek üçin ýokary güýçli modula ajaýyp uýgunlaşdyrylyp bilner.

 • R3 LV Series

  R3 LV seriýasy

  RENAC R3 LV seriýaly üç fazaly inwertor pes woltly kuwwatly kiçi täjirçilik PV programmalary bilen bezelendir.10kW-dan ýokary pes woltly inwertorlarda Günorta Amerikanyň bazaryndaky isleg üçin has amatly saýlaw hökmünde işlenip düzülen, esasan 208V, 220V we 240V gurşap alýan sebitdäki dürli tok naprýa .eniýelerine degişlidir.R3 LV seriýaly inwertor bilen ulgamyň öwrülişiniň netijeliligine ýaramaz täsir edýän gymmat bahaly transformator gurmagyň ýerine ulgam konfigurasiýasy ýönekeýleşdirilip bilner.

 • R3 Note Series

  R3 bellik seriýasy

  RENAC R3 Bellik seriýaly inwertor, tehniki güýçleri bilen ýaşaýyş we täjirçilik pudaklarynda elýeterli iň oňat wariantlardan biri bolup, ony bazardaky iň öndürijilikli inwertorlaryň birine öwürýär.9okary netijeliligi (98.3%), artykmaç artykmaç we artykmaç ýüklemek mümkinçilikleri bilen, R3 Bellik seriýasy inwertor pudagynda görnükli ösüşi görkezýär.

 • R1 Moto Series

  R1 Moto seriýasy

  “Renac R1 Moto” seriýaly inwertorlar bazaryň ýokary güýçli bir fazaly ýaşaýyş modellerine bolan islegini doly kanagatlandyrýar we has uly üçekli oba jaýlary we şäher willalary üçin amatly.Iki ýa-da has pes güýçli bir fazaly inwertorlary gurmak üçin çalşyp bilerler.Elektrik energiýasynyň öndürilmeginiň girdejisini üpjün etmek bilen ulgamyň bahasy ep-esli peseldilip bilner.

 • R1 Macro Series

  R1 Makro seriýasy

  RENAC R1 Makro seriýasy ajaýyp ykjam ululygy, giňişleýin programma üpjünçiligi we apparat tehnologiýasy bilen bir fazaly grid inwertorydyr.R1 Makro seriýasy ýokary netijeliligi we synpda öňdebaryjy, az sesli dizaýny hödürleýär.

 • R1 Mini Series

  R1 Mini seriýasy

  RENAC R1 Mini Series inwerterleri, has güýçli dykyzlygy, has çeýe gurnama üçin has giň giriş naprýa rangeeniýesi we ýokary güýçli PV panelleri üçin ajaýyp gabat gelýän ýaşaýyş jaý taslamalary üçin iň amatly saýlawdyr.