საცხოვრებელი ენერგიის შენახვის სისტემა
C&I ენერგიის შენახვის სისტემა
ჭკვიანი AC Wallbox
ქსელის ინვერტერები
SMART ENERGY CLOUD

ჩამოტვირთვის ცენტრი

ქსელის ინვერტორები

R1 მოტო სერია
ერთფაზა 8 ~ 10,5 კვტ (ახალი)
R1 მოტო სერია