Sản phẩm lưu trữ năng lượng
Dòng O1 HF
3,6kW / 5kW
một pha
Biến tần ngoài lưới

Biến tần năng lượng mặt trời không nối lưới dòng RENAC 01 HF được tích hợp với bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời MPPT, biến tần sóng sin tinh khiết tần số cao và mô-đun chức năng UP trong một máy.Biến tần này có thể hoạt động có hoặc không có pin, đồng thời có thể mắc dây song song để mở rộng công suất đầu ra.Nó được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống gia đình, trạm gốc liên lạc, hệ thống giám sát, khu vực mục vụ và nguồn điện phụ trợ 5G.

Sản phẩm lưu trữ năng lượng

Dòng O1 HF

3,6kW / 5kW
một pha
Biến tần ngoài lưới

Biến tần năng lượng mặt trời không nối lưới dòng RENAC 01 HF được tích hợp với bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời MPPT, biến tần sóng sin tinh khiết tần số cao và mô-đun chức năng UP trong một máy.Biến tần này có thể hoạt động có hoặc không có pin, đồng thời có thể mắc dây song song để mở rộng công suất đầu ra.Nó được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống gia đình, trạm gốc liên lạc, hệ thống giám sát, khu vực mục vụ và nguồn điện phụ trợ 5G.

ĐẶC TRƯNG
Dòng O1 HF
Dòng O1 HF
Dòng O1 HF
2-03
2-04
2-05