Biến tần trên lưới
Dòng ghi chú R3
4kW / 5kW/ 6kW / 8kW / 10kW / 12kW
Ba pha, 2 MPPT

Biến tần RENAC R3 Note Series là một trong những lựa chọn tốt nhất hiện có trong khu dân cư và thương mại nhờ thế mạnh kỹ thuật, khiến nó trở thành một trong những biến tần hiệu quả nhất trên thị trường.Với hiệu suất cao 98,5%, khả năng quá tải và quá tải được nâng cao, R3 Note Series thể hiện sự cải tiến vượt trội trong ngành biến tần.

Biến tần trên lưới

Dòng ghi chú R3

4kW / 5kW/ 6kW / 8kW / 10kW / 12kW
Ba pha, 2 MPPT

Biến tần RENAC R3 Note Series là một trong những lựa chọn tốt nhất hiện có trong khu dân cư và thương mại nhờ thế mạnh kỹ thuật, khiến nó trở thành một trong những biến tần hiệu quả nhất trên thị trường.Với hiệu suất cao 98,5%, khả năng quá tải và quá tải được nâng cao, R3 Note Series thể hiện sự cải tiến vượt trội trong ngành biến tần.

ĐẶC TRƯNG
Dòng ghi chú R3
Dòng ghi chú R3
Biểu ngữ ghi chú R31
Biểu ngữ ghi chú R3 2
Biểu ngữ ghi chú R33