Biến tần trên lưới
Dòng R3 LV
10kW / 12kW / 15kW
Ba pha, 2 MPPT

Biến tần dòng RENAC R3 LV được thiết kế với đầu ra điện áp thấp cho các ứng dụng PV thương mại nhỏ.Được phát triển như một lựa chọn ưu tiên cho một số nhu cầu thị trường về bộ biến tần điện áp thấp trên 10kW, nó có thể áp dụng cho các dải điện áp lưới khác nhau trong khu vực, chủ yếu bao gồm 208V, 220V và 240V.Với biến tần R3 LV Series, cấu hình hệ thống có thể được đơn giản hóa, thay vì lắp đặt máy biến áp đắt tiền, điều này ảnh hưởng xấu đến hiệu suất chuyển đổi của hệ thống.

Biến tần trên lưới

Dòng R3 LV

10kW / 12kW / 15kW
Ba pha, 2 MPPT

Biến tần dòng RENAC R3 LV được thiết kế với đầu ra điện áp thấp cho các ứng dụng PV thương mại nhỏ.Được phát triển như một lựa chọn ưu tiên cho một số nhu cầu thị trường về bộ biến tần điện áp thấp trên 10kW, nó có thể áp dụng cho các dải điện áp lưới khác nhau trong khu vực, chủ yếu bao gồm 208V, 220V và 240V.Với biến tần R3 LV Series, cấu hình hệ thống có thể được đơn giản hóa, thay vì lắp đặt máy biến áp đắt tiền, điều này ảnh hưởng xấu đến hiệu suất chuyển đổi của hệ thống.

ĐẶC TRƯNG
Dòng R3 LV
Dòng R3 LV
Dòng R3 LV
R3_LV_banner22x1
lv
eproduct03